Основната функция на бизнеса в хотелиерската индустрия е да служат на хората – дали ще е свързано с храни и напитки, настаняване или комбинация от тези и други услуги. Значението на обучението на служителите и развитието в сферата на хотелиерството, не бива да се подценява, защото всяка работа в крайна сметка има за цел удовлетвореноста на госта.

Служителите във всеки аспект на хотелиерството – от мияч на чинии до мениджър и собственик, влияят на опита на госта. Без подходящо обучение, служители посрещащи гости могат да направят грешки, които ще имат негативен ефект върху крайният резултат. Обучението може да бъде скъпо, но ползите със сигурност ще компенсират разходите.

Boyman предлага широка гама от обучения в сферата на хотелиерството. Всички обучения са базирани на световните стандарти в сферата на хотелиерството и професионална квалификация на нашите обучители. Всяко обучение може да бъде променено в зависимост от нуждите, специфичността и категорията на хотела.

Осигуряване на постоянно внимание към обучението и развитието пряко засяга способността на бизнеса ви да остане конкурентноспособен. Хотелиерството като цяло е бърза и динамична и развиваща се сфера. Най-добрият начин да изпреварите конкурентите си – може да стане чрез увереността в това че вашите служители изпълняват дневните си задъжения, като се поддържа изключително високи нива на Хотелско Домакинство или като се уверите, че служителите на Рецепция умеят работа със хотелски софтуер и други технологични инструменти необходими в работата им.

Избирайки Boyman, вие правите стъпка на горе в обслужването и Повишавате Нивото Си!