• Стандарти за външен вид и поведение на служителите в звено Сервиз.
 • Планиране и организация на обслужването при различни видове хранения - обслужване на закуска, обслужване бюфети, а ла карт обслужване, обслужване по време на други мероприятия.
 • Качествен сервиз и удовлетворяване потребностите на клиентите.
 • Изграждане на продажбени умения и промотиране на ресторантьорския продукт.
 • Правила при съчетаване на храни и напитки.
 • Разпределение на задачите на персонала и огранизация на работата в отдела.
 • Контрол и мониторинг на дейността на звено Сервиз.
 • Изграждане на връзка и правилна комуникация между звено Сервиз и звено Кухня, както и между останалите отдели.
 • Основни хигиенни принципи и норми.
 • Изграждане на хигиенни навици и практики в работния процес.
 • Критерии за подбор, приемане и начини на съхранение на суровини и продукти.
 • Първична обработка и подготовка на суровини и продукти.
 • Организацията на работата на кухнята.
 • Подготовка и изпълнение на различни видове хранения.
 • Оптимизация на приготвените количества храни за бюфети.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС