• Стандарти за външен вид.
  • Телефонен етикет.
  • Резервационен процес и водене на кореспонденция.
  • Продажбени техники и умения.
  • Обслужване на гостите при настаняване, по време на престоя им и изпращане, Осигуряване на удовлетвореност в гостите.
  • Ефективна комуникация с гости на хотела.
  • Ефективна комуникация между отдел рецепция и другите отдели - основно с хотелско домакинство, техници и останали отдели.
  • Справяне с конфликти ситуации.
  • Справяне с конфликти гости.
  • Цялостна организация на работата на отдела - разпределение на стаи, контрол на дейността, ежедневен контрол върху стаите и отстраняване на технически нередности.
  • Стандарти за обслужване в отдел Фронт Офис, съобразени със спецификата на хотела.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС