• Запознаване с разположението на помещенията в хотела.
 • Основни функции на отдел Хотелско Домакинтсво.
 • Почистване на стаите. Съществуващи практики и процедури (при необходимост изготвяне на нови). 
 • Мебелировка, оборудване и аксесоари в стаята.
 • Работа с почистваща техника и препарати.
 • VIP гости. VIP зареждане. Вечерен сервиз (в зависимост от категория на хотела и съществуващи стандарти).
 • DND процедури и практики. (Do Not Disturb)
 • Lost and Found процедури и практики. Примери. Казуси.
 • Организация на работният процес.
 • Хотелско домакинство и другите отдели – основно с отдел рецепция, техници и останалите отдели. Комуникация между звена.
 • Справяне с проблемни гости. Примери. Казуси.
 • Разпределение на стаи, контрол на дейността, ежедневен контрол върху стаите и отстраняване на технически нередности.
 • Стандарти за обслужване в отдел Хотелско Домакинство, съобразени със спецификата на хотела.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС