Нашият партньор 3 звезден хотел, търси да назначи Специалист Маркетинг и Продажби за офиса си в София.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

- Образование – Туризъм или друго висше, подходящо за заеманата позиция .
- Подходящ опит в сферата на туризма (отдел „Мероприятия“, „Продажби“ или „Рецепция“) минимум 1 година;
- Владеене на английски език.
- Втори чужд език е предимство.
- Аналитично мислене и способност за адекватно справяне с нестандартни ситуации
- Отлична компютърна грамотност
- Комуникативност и умения за работа в екип, ръководни умения, организираност.
- Добри презентационни и комуникационни умения;
- Умение за работа в динамична среда;
- Работа с резервационни системи, хотелски софтуер и Miscrosoft office програми е предимство;
- Желание за личностно усъвършенстване и развитие

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- Организира представянето на фирмата на панаири, изложби и др. подобни форми
- Приемане на резервации по телефона, емайла и всички останали официални канали.
- Въвежда резервации в хотелската система.
- Ежедневно контролира воденето на резервациите.
- Ежедневно проверява достоверността по отношение на резервациите, както и плащанията по тях.
- Отговаря за бързото и навременно обслужване на клиентите.
- Дава вярна и точна информация на клиентите относно хотела, възможностите за настаняване, цената за настаняване и включeните в нея услуги, условията на резервацията и др.
- Следи заетостта на хотела и дава справки и отчети към ръководството на хотела.
- Информира всички отдели за периоди на STOP Sales.
- Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи, в съответствие с функционалното предназначение на длъжността на поверения му отдел.
- Прави тарифи в хотелската система и следи за навременното им активиране.
- Напомня за забавени плащания на партньори и клиенти.
- Взима решения за корекции и промени при разпределението на гостите в зависимост от специалните им изисквания.
Изготвя оферти за туристически агенции, туроператори, корпоративни клиенти и др.;
- Създава и осъществява контакти с настоящи и бъдещи клиенти;
- Изготвяне и реализира реклами във виртуалното пространство с цел увеличаване на продажбите;
- Следи ефективността на рекламата и рекламните канали, като изготвя справки, доклади и и отчети за ръководството;
- Извършва анализ на пазара – конкурети, продукти, цени;
- Публикуване обяви, реклами, информационни бюлетини и др. свързани с дейността на фирмата;
- Участва в изготвянето на проекти на уеб каталози и други рекламни сайтове и социални мрежи.
- Организира онлайн презентации и реклама на туристическите пакети и продукти.
- Организира представянето на дружеството на специализирани туроператорски онлайн туристически портали и други подобни форуми.

КАКВО ВИ, ПРЕДЛАГА КОМПАНИЯТА?

- Трудов договор целогодишна работа
- Мотивиращо месечно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
- Добри условия на труд;
- Отлична вътрешно-фирмена среда

При интерес от Ваша страна моля изпратете вашата автобиография, придружена със снимка!

Боймен Консултинг ООД е лицензирана агенция за подбор на персонала (2008/29.02.2016)

Enter First name
Enter mail adress
Enter Surname
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Invalid Input