Наш партньор е водеща компания в областта на красотата и модата в България, търси да назначи Офис мениджър.

Отговорности:

- Офис дейности свързани с поддръжка на консумативи, техника и др.;
- Подготвяне, изпращане и получаване на куриерски пратки;
- Навременно и качествено изготвяне и съхранение на документация - договори, оферти, бюджети;
- Координиране на работа с други отдели, възложители, подизпълнители, доставчици на материали и оборудване, както и други партньори;
- Записва срещи, посреща гости за срещи;
- Асистиране на висшия мениджмънт на компанията;

Изисквания:

- Отлични организационни умения и умения по управление на времето;
- Умения за работа в екип и с офисна техника;
- Отлични комуникационни умения;
- Писмен и говорим английски език;
- Умения с Microsoft Office, Microsoft Excel;

Какво предлагат:

- Работа по иновативни проекти
- Отлично възнаграждение
- Постоянно работно място в офис на комуникативна локация
- Работа в професионален, млад и приятелски екип
- Възможност за развитие

Професионален опит на подобна длъжност не е задължителен, но ще се счита за предимство.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да прикачите автобиография на български език, с актуална снимка.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Боймен Консултинг ООД е лицензирана агенция за подбор на персонала (2008/29.02.2016)

Enter First name
Enter mail adress
Enter Surname
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Invalid Input