Наш партньор е водеща компания в областта на красотата и модата в България, търси да назначи Tърговски Mениджър.

Изисквания:

- Предишен опит на подобна позиция;
- Умения за работа в екип и в динамична среда;
- Добри комуникативни умения и контактна база в сферата;
- Отговорност и ориентираност към постигане на цели;
- Добри търговски качества;
- Опит в областта на рекламни преговори;
- Владеене на английски език е предимство;

Какво предлагат:

- Конкурентно заплащане + % от договорен бюджет:
- Млад и креативен екип;
- Възможност за кариерно развитие;
- Гъвкаво работно време;
- Служебна кола при необходимост;

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да прикачите автобиография на български език, с актуална снимка.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Боймен Консултинг ООД е лицензирана агенция за подбор на персонала (2008/29.02.2016)

Enter First name
Enter mail adress
Enter Surname
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Invalid Input