Боймен Консултинг предлага решения за постоянна и временна трудова заетост. Ние работим с утвърдени работодатели, с цел изграждане на стратегическо и дългосрочно партньорство.

fo1 Постоянна заетост Услугата по предоставяне на персонал на постоянна трудова заетост, се извършва от екип професионалисти със дългогодишен опит във областта по подбора. На база на предоставена информация от работодател, използваме различни канали и техники за селектиране на най добрите кандидати отговарящи на предварително зададени критерии.
Ние сме специализирани във намиране на решения за сезонна заетост повече от 5 години. Ние имаме опит в предоставяне на решения на хотели, ресторанти и сезонни работници в земеделието за период от 3 до 9 месеца. По отношение на дългосрочна заетост за работници от трети страни имаме опит при внос на работници за период от 1 до 3 години. Съществува опция за 1 година и удължаване на място до 3 години. fot2Временна и сезонна заетост
fot3Съдействие при изготвяне на документи Ние предлагаме решение за работодатели, които имат работници от трети страни, но нямат експертизата по издаване на разрешителни от Агенция по заетостта - сезонни работници или такива с единно разрешение с право на работа (ЕРПР)

 

 

Неверный Ввод
Enter mail adress
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Invalid Input